POSKYTUJEME:
PREDAJ A MONTÁŽ MERACEJ A REGULAČNEJ TECHNIKY
PORADENSTVO A SLUŽBY V OBLASTI MERANIA A REGULÁCIE
TECHNICKÚ POMOC A PROJEKTOVANIE ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS
 
 
Vieme to zmerať, zregulovať a zautomatizovať
 

PPA Trade, spol. s r.o., Vajnorská 137, 830 00 Bratislava
tel. 02/ 44 45 45 69, 44 45 45 70, fax. 02/ 44 45 45 72
e-mail: trade@ppa.sk, www.ppatrade.sk